Aktivizačné činnosti: Kognitívna aktivizácia, ľahké cvičenia, pracovná aktivizácia – sadenie muškátov, rekreačná činnosť v záhrade, reminiscencia: Máj, lásky čas…