Aktivizačné činnosti: Kognitívna aktivizácia, ľahké cvičenia, pracovná aktivizácia – sladké muffiny, papierové kvety, rekreačná činnosť v záhrade, reminiscencia: Ako sme kedysi cestovali…