Aktivizačné činnosti: Kognitívna aktivizácia, ľahké cvičenia, pracovná aktivizácia – jahodový koláč, rekreačná činnosť v záhrade, reminiscencia:Obľúbené kvety …