Aktivizačné činnosti: Kognitívna aktivizácia, ľahké cvičenia, pracovná aktivizácia – kvety, Prednáška pani PhDr. Kataríny Nádaskej PhD. na tému: Inšpirácie pre folklór, Deň detí u nás v Dominiku….