Aktivizačné činnosti: Kognitívna aktivizácia, ľahké cvičenia, rekreačná činnosť, pracovná aktivizácia – levanduľa, canisterapia – terapia so psom, sv. omša