Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na telefónnom čísle 0917 739 830, alebo 045/ 285 1201