Vážení priatelia,

Dominik n.o. Veľká Lehota 431, Vám vyjadruje úprimné poďakovanie za poukázanie 2% z Vašich daní.
Vďaka Vám, sme schopní napĺňať konkrétne formy pomoci pre našich klientov. Veríme, že naše aktivity, a myšlienka nášho zariadenia Vás presvedčili k poukázaniu Vašich finančných prostriedkov práve nášmu zariadeniu. Spokojnosť a vďačnosť tých, ktorí našu pomoc potrebujú sú pre nás motiváciou k ďalšej práci, ktorú vykonávame s pocitom zodpovednosti a ústretovosti voči našim klientom.

Všetkým Vám, našim partnerom prajeme úspech, zdravie, prácu a spokojnosť.

 

Obdobie koronavírusovej infekcie je pre poskytovateľov sociálnych služieb náročným obdobím, kde cieľom našej činnosti je ochrana tých najzraniteľnejších, našich klientov. Počas tohto obdobia však cítime veľkú spolupatričnosť ľudí, ktorí nám pomáhajú. Chceme sa srdečne poďakovať nadácii Orange, nadácií Henkel Slovensko, spoločnosti Slovnaft, LORÉAL Paris, spoločnosti Slovak Python, PHILLIP MORRIS Slovakia, Férovej nadácií O2, nadácii: Kto pomôže Slovensku, Asociácii poskytovateľov sociálnych služieb v SR, VÚC BB, ROTARY CLUBU, p. Ďatelinkovi, p. Šmikniarovi za poskytnuté finančné a vecné dary

František  Garaj
riaditeľ n.o.

PhDr. Erika Sučanská
riaditeľka ZSS

BRETSCHER Lucia,

BRETSCHER Samuel

ISOVER s.r.o.

lovcica-trubin

Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín

Porfix

PORFIX – Zemianske Kostoľany

SOAS a.s

STAVIVÁ – Garaj s.r.o

Weber – Terranova

EUROSTAV,spol. s.r.o.

baumit

Baumit,spol. s.r.o.

AR s.r.o. Považská Bystrica

Forwood, s.r.o.

GALVEX

Calmit

Premac

Knauf

KVK Parabit

AMW