Starostlivosť o klientov zabezpečuje nepretržite službukonajúci odborný personál, ktorý zabezpečuje i dohľad, pomoc a nahrádzanie nevyhnutných životných úkonov v prípade, ak to vyžaduje stav klienta.

Náš tím tvorí riaditeľka, ekonómka, administratívne pracovníčky, sociálna pracovníčka, liečebná pedagogička, zdravotné sestry, opatrovatelský personál,  vedúca kuchyne, kuchárky, upratovačky, prevádzkári. Starostlivosť zabezpečuje spolu 46 zamestnancov.