DOMINIK n.o. zabezpečuje stravovacie služby svojim klientom umiestneným v zariadení sociálnych služieb, ako aj záujemcom o stravovanie v  jedálni zariadenia.

Cena obeda je 4,00€

DOMINIK n.o. zabezpečuje v rámci poskytovania terénnych služieb rozvoz stravy pre seniorov a ostatných záujemcov v obci Veľká Lehota.

Cena obeda je 4,20€

Bližšie informácie získate u vedúcej kuchyne denne od 7,00 – 15,00 hod.
na č.t: 0908 979 284