DOMINIK n.o. zabezpečuje stravovacie služby svojim klientom umiestneným v zariadení sociálnych služieb, ako aj záujemcom o stravovanie v  jedálni zariadenia, alebo s odberom stavy do obedára.

Cena obeda je 6,00€

 

Bližšie informácie získate u vedúcej kuchyne denne od 7,00 – 15,00 hod.
na č.t: 0908 979 284