Dominik n.o. zabezpečuje stravovacie služby svojim klientom umiestneným v zariadení sociálnych služieb, ako aj záujemcom o stravovanie v obci Veľká Lehota.

Cena obeda je 3,40€

Bližšie informácie získate u vedúcej kuchyne denne od 7,00 – 15,00 hod.
na č.t: 0908 979 284