Stravovanie sa poskytuje

5x denne  ( raňajky, desiata, obed, olovrant, večera ) 6x denne ( pri diabetickej diéte – II.večera ) v priestoroch jedálne, prípadne podľa potreby na izbe klienta.

Strava je upravená podľa aktuálneho zdravotného stavu klienta, poskytovaná pod dohľadom zdravotnej sestry a za pomoci personálu.   V prípade, ak stav klienta vyžaduje donášku na izbu, strava je podávaná priamo na izbu.