Zvianočnieva sa…

Týždeň aktivizačných činností: kognitívne cvičenia, pracovná aktivizácia – vianočné ozdoby – anjeliky, vianočné gule, pohybové aktivity, čítajme si spolu, reminiscencia: Čas adventu – výroba adventného venca…

Kapusta je už v sude…

Týždeň aktivizačných činnosti: kognitívna aktivizácia, ľahké cvičenie, pracovná aktivizácia: svietniky a zdobené poháre, reminiscencia: Voňavé bylinky…, vystúpenie detí z MŠ s ZŠ vo Veľkej Lehote pri príležitosti mesiaca úcty k starším,  Kapusta je už v sude, na Vianoce dobrá bude…