Fašiangový týždeň…

Náš týždeň v DOMINIKU: Kognitívna aktivizácia, Ľahké cvičenia, Pracovná aktivizácia- Bavlnený kvet, “ Sadlovníky “ pečenie, Kreslíme na pokračovanie, Čítanie na pokračovanie, reminiscencia: Plesy, zábavy, fašiangy…

Vianočné sviatky…

Aktivizačné činnosti: kognitívna aktivizácia,  pracovné aktivizácie – pečenie koláčikov, sv. omša, odovzdávanie nádherných projektov: “ Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok “ , Vianočná pošta, Vianočný zázrak…, predvianočné vystúpenia našich škôlkárov a školákov zo ZŠ s MŠ Veľká Lehota, reminiscencia: Vianoce

Pripravujeme sa na vianočné sviatky…

Aktivizačné činnosti: kognitívna aktivizácia, ľahké cvičenia, pracovné aktivizácie – pečenie koláčikov, zdobenie medovníkov s medovníkarkou pani Mištíkovou, zdobenie vianočného stromčeka, návšteva zamestnancov Cukrárne OLAJOS dezerty zo Zlatých Moraviec, ktorí priniesli našim klientom „Vianočný zázrak“, Vianočný koncert žiakov ZUŠ Nová Baňa.