Júnový týždeň …

Aktivizačné činnosti: Kognitívna aktivizácia, ľahké cvičenia, pracovná aktivizácia – kvety, Prednáška pani PhDr. Kataríny Nádaskej PhD. na tému: Inšpirácie pre folklór, Deň detí u nás v Dominiku….

Staviame my máje …

Aktivizačné činnosti: Kognitívna aktivizácia so žiakmi základnej školy vo Veľkej Lehote, ľahké cvičenia, Skoromájové vystúpenie detí z Materskej školy vo Veľkej Lehote spojené so zdobením mája…